Menu

Wie zijn wij

Kinderopvang heeft zich door de jaren heen in sneltreintempo geprofessionaliseerd. Door diverse politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen is de sector ondertussen sterk verankerd in een breed netwerk van disciplines zoals cultuureducatie, onderwijs en zorg. Zo hebben we mede dankzij de sterke focus op taalontwikkeling een intensieve samenwerking met bibliotheken, volgen we de doorgaande leerlijn voor een meer soepele overgang naar de basisschool en maken we steeds vaker gebruik van de kennis en inzichten van diverse specialisten. Hierdoor werken we nu met pedagogisch werkers die zich steeds breder oriënteren en zijn we veranderd in een lerende organisatie die klaar is voor een toekomst waarin kinderopvang niet slechts een arbeidsmarktinstrument is, maar een vertrekpunt voor elk kind naar een gezonde ontwikkeling.

Dit doen wij door:

Te werken met thema’s zoals natuurbeleving, vrije expressie en interactie met de omgeving, waardoor uw kind optimaal wordt voorbereid op de grote wereld.

De integratie van peutergroepen en basisonderwijs in brede scholen en door te denken in multidisciplinaire omgevingen waarin het kind centraal staat.

Over de muren van onze organisatie te kijken en te bouwen aan betekenisvolle partnerships die bijdragen aan onze dienstverlening aan u als ouder.

Deel te nemen aan relevante evenementen zoals de Boekstart activiteiten van Bibliotheek CultuurPunt Altena en de campagnes van Veilig Verkeer Nederland.

Af en toe eens achterom te kijken en oog te blijven houden voor waar we zo sterk in zijn: Flexibele opvang in een omgeving waarin alles, altijd bespreekbaar is.

Wij zijn Kinderopvang Buitengewoon. En wij gaan vooruit.