Menu

Oudercommisie

Kinderopvang Buitengewoon heeft een oudercommissie bestaande uit ouders van kinderopvang, peuterprogramma en buitenschoolse opvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders wiens kinderen onze organisatie bezoeken. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de directie over de kwaliteit van onze opvang.

Voor meer informatie over wat een oudercommissie doet of wat hun adviesrecht inhoudt, kun je een kijkje nemen op de website van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang: BOinK.

Wil je met onze oudercommissie in contact komen of een vergadering van de oudercommissie bijwonen? Stuur dan een bericht via oc@kobuitengewoon.nl.