Menu

Voor- en vroegschoolse educatie

kinderopvang

Wat is VVE?

Voor- en vroegschoolse educatie is het op systematische wijze stimuleren van de diverse ontwikkelingsgebieden van het jonge kind (0-6 jaar) om zo te voorkomen dat deze met een (taal)achterstand aan het basisonderwijs deelneemt.

Hoe geven wij daar invulling aan?

Kinderopvang Buitengwoon gebruikt hiervoor het landelijk erkende VVE-programma Peuterplein. Dit programma werkt met thema’s die op de belevingswereld van het jonge kind aansluiten en biedt een breed scala aan activiteiten die gedurende de dag samen worden gedaan.

Peuterplein in de praktijk

Peuterplein biedt praktische handvatten om dagelijkse activiteiten zoals buitenspelen, knutselen, zingen, lezen en dansen dusdanig aan te bieden dat alle ontwikkelingsgebieden op speelse wijze structureel worden geprikkeld. De pedagogisch werker vertelt je er graag meer over!