Menu

Nieuw: Zorggroep BuitenGewoon

Nieuw: Zorggroep BuitenGewoon

 

Vanaf september 2017 start kinderopvang BuitenGewoon met een zorggroep. Dit sluit aan bij onze visie, namelijk dat ieder kind welkom is en dat ieder kind zichzelf mag zijn en een eigen plek heeft.

Er is een toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van zorg en welzijn, ook wel vermaatschappelijking van de zorg genoemd. Hierbij wordt vooral gericht op de (re-)integratie van mensen met een functiebeperking. De overheid streeft om psychosociaal kwetsbare mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving, net als ieder andere burger. Hier werkt kinderopvang BuitenGewoon met trots aan mee. Wij willen zorgen voor een meer inclusieve opvang, waarbij zorgkinderen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Dit gaan we doen door kwalitatieve opvang te bieden aan zorgkinderen, zodat zij meer kunnen participeren in de samenleving en worden ondersteund waar nodig is. Samen zorgen we voor sociale samenhang, waarbij wordt gewezen op de onderlinge betrokkenheid en op de kracht en kwaliteit van de samenleving.

Wat houdt de zorggroep in?

Net zoals de reguliere groepen is de groep van 07:00 tot 18:30 geopend. Tot heden is deze groep bedoeld voor kinderen van twee tot dertien jaar die op gedragsmatig, cognitief en/of ontwikkelingsgebied moeite hebben om mee te komen in de reguliere opvang. Er is gebleken dat er vraag is naar een zaterdagopvang, deze mogelijkheden zijn er. De zaterdagopvang willen wij graag aanbieden en zal geopend zijn van 09:00 tot 18:00 uur.

Er zal een ruimte worden ingericht op basis van de behoeften van het zorgkind. Hier kan het kind tot rust komen en deze ruimte zal worden gezien als een ‘veilige haven’. We streven ernaar om gezamenlijk activiteiten uit te voeren met alle kinderen die worden opgevangen bij BuitenGewoon (mits dit een positieve werking heeft op het kind).

Er wordt een pedagogisch werkplan opgericht met betrekking tot kwalitatieve opvang van zorgkinderen. Dit pedagogisch werkplan wordt opgesteld vanuit het onderzoeksrapport en de ervaringen en kennis van betrokkenen.

Om kwalitatieve opvang te kunnen bieden zal het leidster-/kindratio anders zijn, namelijk één pedagogisch medewerker op 4 á 5 kinderen met een maximum van 8 á 10 kinderen op de groep (waarbij er twee pedagogisch medewerkers aanwezig zullen zijn). Ook zal er een individueel begeleidingsplan worden opgesteld waarin de doelen van het kind worden beschreven. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen, een pedagogisch sleutelfiguur. Hiernaast werken wij met externe partijen van buitenaf.

Als er nog vragen zijn bel dan gerust naar 0183-304565 of stuur een mail naar marion@kobuitengewoon.nl.

Geef een reactie